(Streek)musea in De Baronie besluiten de mogelijkheden voor een nauwere samenwerking te verkennen

- 8 april 2016

Op donderdag 31 maart 2016 organiseerden streeknetwerk LandStad De Baronie en Erfgoed Brabant een inspiratiebijeenkomst voor tien (streek)musea en één Heemtuin uit de Baronie.

In museum Jan Uten Houte in Etten-Leur informeerden een vijfentwintig bestuursleden en medewerkers zich over de toekomstplannen van deze instelling. Jan Uten Houte wil zich van 'kijkmuseum' transformeren naar 'belevingsmuseum'. Vervolgens hebben de aanwezigen een bezoek gebracht aan het BiesboschMuseumEiland om kennis te maken met de grote metamorfose die daar heeft plaatsgevonden.

Op basis van de opgedane inspiratie hebben de musea in De Baronie besloten om een nauwere vorm van samenwerking te gaan verkennen. Wellicht is het mogelijk om uiteindelijk te komen tot één regionale museumcollectie. De achterliggende gedachte is dat er momenteel veel dubbelingen zitten in de verzamelde museale voorwerpen. Maar ook aan andere vormen van samenwerking wordt gedacht, denk bijvoorbeeld aan de inhuur van expertise, gezamenlijk gebruik van social media en uitwisseling van kennis en ervaring. Een kleine kopgroep gaat de eerste stappen voorbereiden.

 

©2019 Erfgoed Brabant