Save the date: 24 november 2016 - Symposium 'Erfgoed, overstromingen en extreme neerslag'

- 10 mei 2016

Museumcollecties, archieven, bibliotheken, monumenten en hun interieurs zijn kwetsbaar voor water. Daarom organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Veilig Erfgoed een symposium over erfgoed, overstromingen en extreme neerslag. Deze bijeenkomst vindt plaats op 24 november 2016 in Amersfoort.

Onderwerp
Steeds vaker is extreme neerslag de oorzaak van wateroverlast in erfgoedinstellingen, blijkt uit DICE, de Database Incidenten Cultureel Erfgoed. Ook water uit onze rivieren en uit onze zee vormt nog altijd een bedreiging. Nederland is wel een goed beschermde delta, maar 100% garantie op veiligheid bestaat niet. En áls het mis gaat zijn de gevolgen enorm, ook voor het erfgoed.

Hoe waterbewust is de erfgoedsector? Het Van Abbemuseum krijgt een innovatieve hoogwaterkering om het laaggelegen deel van het gebouw te beschermen bij extreem hoog water in de Dommel. Het Waterschap investeert hierin, maar dat is eerder uitzondering dan regel. Het regenbestendig maken van uw gebouw en omgeving vergt ook een investering. Geïnformeerd zijn, samenwerken met collega-instellingen, maar zeker zelfredzaamheid zijn van groot belang bij overstroming en wateroverlast door hoosbuien. 

Kennis en ervaringen
Welke maatregelen kan de erfgoedbeheerder zelf treffen? Welke bedreigingen en risico’s bestaan er? Bij wie kunt u terecht voor hulp en wat kunt u van hen verwachten? Diverse sprekers delen hun kennis en ervaringen tijdens het symposium op 24 november. U krijgt natuurlijk ook tips om zelf wateroverlast te voorkomen en schade te beperken.

Informatie
Noteer donderdag 24 november 2016 alvast in uw agenda!
De bijeenkomst is de hele dag en vindt plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Houd de website www.veilig-erfgoed.nl en de Linkedin-groep Veilig Erfgoed in de gaten om op de hoogte te blijven van dit onderwerp en het symposium. Voor vragen neemt u contact op met Renate van Leijen via email: r.van.leijen@cultureelerfgoed.nl of telefoon: 0611364908.

©2021 Erfgoed Brabant