Samenwerkingsovereenkomst 13 musea

- 20 december 2016

De samenwerking tussen 13 musea in regio de Baronie is een feit. Vertegenwoordigers van de verschillende musea uit de streek hebben donderdag in de Van Gogh Kerk in Etten-Leur in het bijzijn van Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant, hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. 'Deze samenwerking in de Baronie is een opstap naar een Brabantbrede samenwerking', zei hij als compliment naar streeknetwerk LandStad de Baronie.

Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van de samenwerking gepresenteerd. Draagvlak en behoefte blijken ruimschoots aanwezig bij de deelnemende musea. Dat zijn: Oudheidkundig Streekmuseum (Alphen), Breda’s Museum (Breda) , Generaal Maczek Museum (Breda), Van Gogh Kerk (Etten-Leur), Nederlands Drukkerijmuseum (Etten-Leur), Brabants Museum ‘Oud Oosterhout’ (Oosterhout), Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse (Rijsbergen), Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck (Ulvenhout), Vincent van GoghHuis (Zundert), Heemtuin Rucphen (Rucphen) en Mobilisatiemuseum Weest op uw hoede (Prinsenbeek).

De deelnemende musea zijn samen goed voor zo'n 80.000 objecten. Hiervan is ongeveer de helft van het Breda's Museum. De diversiteit is groot, maar er zijn ook hiaten. 'Samen verzamelen we heel veel, maar durven we ook te ontzamelen?', vroeg Marianne de Bie, wethouder Werk, Inkomen en Cultuur in Breda zich hardop af. Voor sommige musea klonk dat als vloeken in de kerk. 'Hebben we in de streek wel 20 strijkijzers of kruiwagens nodig?', zei ze, daarmee ook wijzend op het feit dat diverse musea kampen met een tekort aan depotruimte.

De uitdaging blijkt vooral te liggen bij het zoeken naar die objecten die richting een breder publiek de eigenheid tonen en de verhalen van de streek en van Brabant vertellen. Het idee is om aansluitend te gaan werken op ‘De Verhaallijnen van Brabant’: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Innovatief Brabant, Bestuurlijk Brabant en Van Gogh Brabant.

Ook zouden bepaalde objecten wat vaker onderling uitgewisseld kunnen worden. 'Zoeken naar collectiemobiliteit', noemde Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant dat. Volgens adviseur Agnes Vugts, die het haalbaarheidsonderzoek naar de samenwerking deed, zijn nu de musea aan zet. ‘Zij kunnen onderling gaan netwerken, afspraken maken et cetera.'
Dat hoeven de musea niet alleen te doen. Om een blijvende samenwerking goed gestalte te geven, zal opnieuw ondersteuning gezocht worden bij het Mondriaan Fonds, dat ook bijdroeg aan het vooronderzoek. Ook de Provincie blijft een bijdrage leveren. Daarnaast kunnen de musea blijven rekenen op de support van onder andere Erfgoed Brabant en streeknetwerkorganisatie LandStad De Baronie.

©2021 Erfgoed Brabant