Reinwardt Academie zoekt stageplaatsen

- 9 september 2016

In het tweede jaar lopen studenten van de Reinwardt Academie 16 weken stage bij een erfgoedinstelling of een organisatie werkzaam voor het erfgoedveld. De stage bestaat uit praktische en uitvoerende werkzaamheden. Bij deze stage is gekozen voor een geïntegreerde aanpak tussen werken en leren. Tijdens de stageperiode krijgt de student meerdere opdrachten die erop gericht zijn meer inzicht te geven in diverse aspecten van de stage-instelling en op zijn/haar eigen ontwikkeling als toekomstig erfgoedprofessional.

De stageperiode loopt van maandag 30 januari 2017 tot en met vrijdag 12 mei 2017. De stage is voor de student voltijds. De student verricht circa 40 uur per week werkzaamheden, waarvan ca. 30 uur voor de instelling. De student werkt circa 10 uur aan de opdrachten van de academie.

Is er binnen uw organisatie een interessant project of relevante opdracht voor tweedejaarsstudenten? Klik dan hier voor meer informatie. 

©2021 Erfgoed Brabant