Nieuwe brochure in- en uitvoer van cultuurgoederen

- 22 november 2016

De Erfgoedinspectie heeft een vernieuwde brochure uitgebracht met hierin aandacht voor de in- en uitvoer van cultuurgoederen. 

Omdat cultuurgoederen wettelijk beschermd kunnen zijn, is het belangrijk dat de in- en uitvoer volgens de juiste regeld verlopen. Deze regels gelden ook bij koop en verkoop via het internet en de post. De regels zijn opgenomen in de Erfgoedwet die in juli 2016 van kracht is geworden. 

Bezoek voor de brochure en meer informatie de website van de Erfgoedinspectie. 

 

©2021 Erfgoed Brabant