NDE honoreert vier projecten die de zichtbaarheid van digitaal erfgoed vergroten

- 20 juli 2016

Met een bijdrage van het Mondriaan Fonds heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) vier projectvoorstellen gehonoreerd  met een totaalbedrag van €80.000,- verdeeld over de projecten. De projecten leveren niet alleen een bijdrage aan het vergroten van de zichtbaarheid van digitale erfgoedcollecties, maar hebben ook een domeinoverstijgend karakter: de gebruiker laten ze erfgoed ervaren buiten de gebruikelijke erfgoedplatforms.

Klik hier voor de gehonoreerde projecten en meer informatie.
©2019 Erfgoed Brabant