Mondriaan Fonds ondersteunt onderzoek samenwerking streekmusea

- 7 juli 2016

Het Mondriaan Fonds gaat de musea in de Baronie van Breda, streeknetwerk LandStad De Baronie en Erfgoed Brabant financieel ondersteunen bij een haalbaarheidsonderzoek naar een structurele samenwerking tussen diverse cultuurhistorische locaties in regio De Baronie. Het fonds stelt hiervoor in 2016 € 6.200,- beschikbaar. De streek vult dit bedrag voor dit jaar aan met € 5.000,-. Het Mondriaan Fonds is een stimuleringsfonds dat bijzondere en vernieuwende projecten voor onder andere musea en andere erfgoedinstellingen ondersteunt. Deze toekenning is een erkenning van het innovatieve en voorbeeldstellende karakter van de samenwerking.

Het Breda’s Museum, dertien streekmusea en een heemtuin willen samen het erfgoed van de streek beter zichtbaar maken voor het publiek en ervoor zorgen dat de waardevolle collecties behouden blijven. De locaties gaan niet alleen intensiever en structureler samenwerken op het gebied van marketing en pr, maar ook op het terrein van beheer en presentatie van de collecties. Het streven is om te komen tot één zogenoemde Baroniecollectie.

De bijdrage van het Mondriaan Fonds is een flinke opsteker voor LandStad De Baronie en Erfgoed Brabant. Er kan nu goed onderzocht worden op welke wijze zo’n nieuwe vorm van beheren en presenteren van de cultuurhistorische collecties over de streek het beste gestalte kan krijgen. Adviseur Agnes Vugts zal de komende maanden starten met een inventarisatie van de huidige collecties. De eerste resultaten zullen eind dit jaar gepresenteerd worden tijdens een mini-symposium.

De locaties die bij het onderzoek betrokken zijn, zijn het Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen, Breda’s Museum, het Generaal Maczek Museum en Stichting Historische Verzameling KMA in Breda, Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte, het Nederlands Drukkerijmuseum en de Van Gogh Kerk in Etten-Leur, het Brabants Museum Oud-Oosterhout in Oosterhout, Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse in Rijsbergen, de Heemtuin in Rucphen, Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck in Ulvenhout, Mobilisatiemuseum 'Weest op uw hoede' uit Prinsenbeek en het Vincent van Goghhuis in Zundert.

Tijdens een bijeenkomst in het Breda’s museum hebben vertegenwoordigers van Heemtuin Rucphen in het kader van de samenwerking als eerste museum in de regio een ‘gevelschildje’ van LandStad De Baronie in ontvangst genomen. De heemtuin bestaat uit negentien deelgebiedjes, verspreid over twee hectare, die een afspiegeling vormen van de natuur en het landschap in het Brabant uit de vijftiger en zestiger jaren. De gevelschildjes zullen de komende maanden verschijnen bij alle deelnemende musea.

Contactpersoon bij Erfgoed Brabant is Annette Gaalman.

©2021 Erfgoed Brabant