"Meer dan de som der delen", een onderzoek naar Brabantse erfgoedinstellingen

- 24 juni 2016

Om inzicht te krijgen in hoe Brabanste erfgoedinstellingen zich tot elkaar verhouden, heeft het PON, in opdracht van de provincie Noord-Brabant, gesprekken gevoerd met de volgende organisaties: Erfgoed Brabant, Stichting Monumentenhuis Brabant, Monumentenwacht Noord-Brabant, Brabants Heem, Brabant Collectie, het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant, De Erfgoedfabriek en Monumentenfonds. Op basis van documentanalyse is het Noordbrabants Museum eveneens meegenomen in het rapport dat naar aanleiding van het onderzoek is verschenen.

De instellingen zijn gevraagd naar hun doelstellingen, doelgroepen, activiteiten, samenwerking en zichtbaarheid met als doel zicht te krijgen op eventueel blinde vlekken en waar kansen liggen voor een betere samenwerking in de toekomst. Lees het rapport "Meer dan de som der delen" voor meer informatie.

©2021 Erfgoed Brabant