Knippenbergprijs 2016: Bewoners op de kaart

- 23 februari 2016

Het bestuur van de Stichting Knippenbergprijs heeft voor de tweejaarlijkse Knippenbergprijs als thema gekozen: Bewoners op de kaart.

Het thema historische geografie leeft al jaren in heemkundige, historische en archeologische verenigingen in Noord-Brabant. Talloze vrijwilligers hebben de gegevens uit de kadastrale registers bewerkt en ontsloten en gekoppeld aan gegevens over landschap, archeologie, bewoners, huizen, grondgebruik, enzovoort. De zich steeds ontwikkelende digitale mogelijkheden stellen heemkundigen in staat deze kennis met elkaar en met anderen te delen. Er zijn websites gebouwd, tentoonstellingen ingericht, fietsroutes en apps gemaakt en soms vindt de verzamelde informatie zijn weg naar beleidskaarten voor archeologie, erfgoed en ruimtelijke ordening van gemeenten en streekorganen.

Dit jaar wil de Stichting Knippenbergprijs – waarin Erfgoed Brabant, de Stichting Brabants Heem, de Historische Vereniging Brabant, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en de Leerstoel Cultuur in Brabant participeren – de Knippenbergprijs uitreiken aan het meest aansprekende, vernieuwende en publieksgerichte project waarin historisch-geografische informatie wordt vastgelegd, ontsloten, verrijkt en gedeeld.

Alle heemkunde kringen ontvangen binnenkort aanvullende informatie over de indieningsprocedure, de beoordelingscriteria, de planning en de samenstelling van de jury, die onder voorzitterschap zal staan van Theo Cuijpers. Alle heemkundekringen worden opgeroepen vast na te denken over projecten en/of personen die genomineerd kunnen worden. De indieningstermijn loopt tot 1 augustus 2016. Belangrijk is dat de ingediende projecten op die datum (grotendeels) zijn afgerond. De uitreiking van de Knippenbergprijs zal plaatsvinden op zaterdag 12 november 2016 in Baarle-Hertog/Nassau, herkomstplaats van de winnaar van 2014.

Het bestuur van de Stichting Knippenbergprijs bestaat uit Arnoud-Jan Bijsterveld (voorzitter), Theo Cuijpers (secretaris), Ad Jacobs (penningmeester), Ineke Strouken en Peter van Overbruggen. De laatste heeft de plaats ingenomen van Jan van Laarhoven. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Theo Cuijpers via theocuijpers@gmail.com.

©2021 Erfgoed Brabant