Inventarisatie archief Dr. Mollercollege voltooid

- 28 juni 2016

De inventarisatie van het archief van het Dr. Mollercollege te Waalwijk is volledig afgerond. Het archief is van 100 meter teruggebracht naar 11 meter. Vanaf heden kunnen geïnteresseerden de archiefstukken, zoals jaarverslagen, notulen en publicaties, inzien op de studiezaal van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.

Het archief van het Dr. Mollercollege werd eind 2014 officieel overgedragen aan het Streekarchief door de ondertekening van de akte van schenking. Bij aanvang telde het volledige archief ruim 100 strekkende meter. Na het opschonen en een grondige inventarisatie van onder andere Gerald de Vaan, oud- leraar wiskunde van de school, en Liesbeth Verwimp, archivist van het Streekarchief, is 11 meter aan archiefmateriaal over gebleven.

De archiefstukken bestrijken de periode 1914-2007 (2014). Het archief kan nagenoeg het hele verhaal van 100 jaar geschiedenis van het katholiek middelbaar onderwijs in Waalwijk vertellen dankzij de aanwezigheid van onder andere notulen van vergaderingen, uitgebreide correspondentie, jaarverslagen en diverse publicaties. Tal van documenten ligt nu netjes opgeborgen en beschreven klaar om bestudeerd te worden door geïnteresseerden.

©2021 Erfgoed Brabant