Film en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) gaat op zwart

- 20 december 2016

Per 1 januari 2017 stopt de Film- en Fotobank Noord Brabant definitief. Het materiaal van de deelnemende instellingen is inmiddels te raadplegen via Thuis in Brabant.

Mocht u naar aanleiding van deze mededeling vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot brabant@uvt.nl.

 

 

©2021 Erfgoed Brabant