Extra geld voor onderzoek naar recente archeologische vondsten in Nederland

- 12 juli 2016

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) opent op verzoek van minister van OCW Jet Bussemaker een ‘call for proposals’ voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek naar recente archeologische vondsten in Nederland van (inter)nationaal belang. Er is in totaal €250.000,- euro beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf begin juli tot 13 september 2016 worden ingediend door senior onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse kennisinstelling, gemeente, regio, provincie, of een erkend archeologisch bedrijf. Hiermee wordt voorzien in een behoefte vanuit het archeologisch veld om extra kosten te dekken die samenhangen met onderzoek naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang.

©2019 Erfgoed Brabant