Erfgoedwerkt! Trainingen en HRM-check

- 14 april 2016

Door de hoge werkdruk en de waan van de dag is het personeelsbeleid binnen de culturele erfgoedsector vaak niet optimaal. Ook krijgt de culturele erfgoedsector de laatste jaren te maken met tendensen zoals het toenemende aantal ZZP'ers en flexibilisering, waardoor een optimaal personeelsbeleid telkens verandert. Veel culturele erfgoedorganisaties vragen zich af hoe zij hiermee om moeten gaan.

Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) en Vriens Archeo Flex  bundelen hun krachten en hebben de HRM-check ontwikkeld; een volledige scan van uw organisatie op het gebied van personeelsbeleid. Door het doen van de check ontdekt u hoe u het personeelsbeleid van uw organisatie kan versterken op bijvoorbeeld het gebied van loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers en functionerings- en beoordelingscycli. 

Daarnaast biedt Erfgoedwerkt een algemeen trainingsaanbod én trainingen op maat waarmee u uw kennis en vaardigheden op het gebied van HRM kunt vergroten. Via het Sectorplan Cultuur kunt u aan zowel de HRM-check als de trainingen deelnemen tegen aantrekkelijke tarieven. Voor meer informatie, inschrijven en contact zie de website van Erfgoedwerkt.

©2021 Erfgoed Brabant