Erfgoed & Erfgenamen: de Soete Moeder is open!

- 29 juni 2016

Op 21 juni 2016 heeft Kloosterhotel de Soete Moeder haar deuren geopend. Vierentwintig unieke hotelkamers, een prachtige tuin, een smaakvolle eetkamer en een kapel die kan worden gebruikt als vergaderruimte of anderszins.

De Soete Moeder is één van de zeven initiatieven binnen het programma Erfgoed & Erfgenamen. In dit programma nam de provincie Noord-Brabant deel in zeven initiatieven vanuit de samenleving. Het ging hierbij om initiatieven van erfgenamen die hun erfgoed op vernieuwende, inspirerende en duurzame manier willen inzetten om het leef- en vestigingsklimaat van Brabant te versterken. Vanuit de initiatieven werd samen met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties gebouwd aan nieuwe netwerken. Eind 2014 is het programma Erfgoed & Erfgenamen door de provincie afgesloten en is het stokje overgedragen aan Erfgoed Brabant.

Bekijk de webpagina van het project voor meer informatie.

©2021 Erfgoed Brabant