EN DE WINNAAR IS ….. Tine Faassen

- 14 september 2016

Tine Faassen is de trotse winnares van de eerste Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis. Met haar scriptie ‘Gedecoreerde overkappingen en wintertuinen in Antwerpse burger- en herenhuizen, 1860-1930‘ wist zij de jury te overtuigen. De prijs bestaat uit een publicatie in het NHJ 2017, een geldbedrag en een unieke, gepersonaliseerde versie van het jaarboek.

Op zaterdag 10 september 2016 werd tijdens OpenMonumentendag de eerste Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis uitgereikt. De tweejaarlijkse Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis is een initiatief van Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en Zuidelijk Historisch Contact. Deelname staat open voor alle studenten die de voorafgaande twee jaren een masterthesis hebben afgerond op het terrein van de geschiedenis van Brabant in brede zin. Alle historische disciplines komen in aanmerking, evenals alle gebieden die van oudsher hebben behoord tot het oude hertogdom Brabant, ook als die tegenwoordig tot België behoren.

Winnares Tine FaassenWinnares Tine Faassen (foto Ria de Folter)

Uit het juryrapport:
Alle scripties op de shortlist zijn van zeer goed niveau. Ze vertonen qua onderwerp en aanpak de spreiding over het historisch métier die we hadden beoogd. Met tien scripties uit Vlaanderen en vijf uit Nederland waren ze ook redelijk gespreid over het oude hertogdom, al gebiedt te eerlijkheid en de realiteit wel te zeggen dat Nederlandse universiteiten jammer genoeg minder scripties met een duidelijke regionale focus afleveren.

Als jury hadden we het voorrecht eerst vijftien en later vijf scripties te mogen lezen met een heel verschillende inhoudelijke en chronologische focus, geschreven vanuit verschillende vakgebieden: mediëvistiek, moderne en contemporaine geschiedenis, sociaaleconomische geschiedenis, public history, erfgoedstudies, architectuurgeschiedenis…


Ans Buys (rechts), lid van de Raad van Toezicht Erfgoed Brabant, reikte de prijs uit aan winnaar Tine Faassen (foto Ria de Folter)

Zoals bekend krijgt de winnaar een geldbedrag, een unieke, gepersonaliseerde versie van ons jaarboek en de garantie van de publicatie van een artikel in het NHJ 2017. Daartoe bieden we als redactie onze begeleiding aan bij het omwerken van de scriptie tot een artikel. Maar met zulke goede scripties zouden we ook de anderen willen uitnodigen een artikel in te dienen. Ze hebben dan niet het streepje voor dat de winnaar heeft, maar wie weet.

De winnaar werd bepaald doordat alle tien redactieleden die samen als jury fungeerden, eerst drie scripties hebben beoordeeld, waaruit de shortlist werd afgeleid. Voor de vijf titels op de shortlist hebben de redactieleden vervolgens hun volgorde bepaald.
We hebben de volgende zeven criteria gebruikt bij de beoordeling:                                                           

 1. gedegen (bronnen)onderzoek                            
 2. vakbekwaamheid
 3. originaliteit/creativiteit
 4. toegankelijkheid (lezer bij de hand nemen)
 5. opbouw en structuur
 6. schrijfstijl/taalgebruik
 7. betrokkenheid of engagement (zowel persoonlijk als jegens de samenleving).


(foto Ria de Folter)

Omdat we uit heel verschillende vakgebieden komen, hebben we onvermijdelijk allemaal wat anders gekeken. Maar toch kwam er een duidelijke winnaar uit. Omdat iedereen een lijstje van 1 tot en met 5 had gemaakt, betekende dat dat degene met de minste punten de winnaar was. Naast de duidelijke winnaar bleek dat alle andere scripties vlak bij elkaar scoorden: de verschillen zijn marginaal, wat nog maar eens de hoge kwaliteit van alle inzendingen onderstreept.

De winnaar blinkt uit op vrijwel alle criteria. Omdat er geen directe bronnen of literatuur beschikbaar waren, heeft deze persoon eerst een eigen dataset moeten samenstellen. Dat werd op een innovatieve en ongetwijfeld arbeidsintensieve manier gedaan. Vervolgens werd op basis van dit bestand voorbeeldig bronnenonderzoek gedaan, waarvan op inzichtelijke wijze verslag wordt gedaan in de scriptie, die ook nog eens fraai is geïllustreerd. Qua creativiteit, originaliteit en vakbekwaamheid zit het dus wel goed. Ook blijkt uit de analyse van het databestand een bijzonder engagement en besef van de actuele relevantie van de onderzoeksresultaten. Weliswaar is soms sprake van enige redundantie en overlap en hier en daar misschien van een ongelukkige formulering, maar toch stak deze scriptie in de ogen van de kritische jury met kop en schouders boven de andere uit.

Dat betekent dat de winnaar van de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis 2015-2016 is geworden één van de twee kandidaten afkomstig van de Universiteit Antwerpen, Departement Ontwerpwetenschappen, Monumenten- en Landschapszorg, namelijk Tine Faassen met haar thesis Gedecoreerde overkappingen en wintertuinen in Antwerpse burger- en herenhuizen, 1860-1930.

De vijf kandidaten op de shortlist waren:

 • Mark Vermeer, Gescreven tOestwerwijc. The town secretariat of Oisterwijk, ca. 1200 tot 1550
 • Helga Kliffen, Een Antwerpse École Modèle?
 • Ruud Verstraten, En eindelijk, na zoveel jaar, is ons Tôntje nou groot. Een casusonderzoek naar de totstandkoming van de alledaagse historische cultuur
 • Tine Faassen, Gedecoreerde overkappingen en wintertuinen in Antwerpse burger- en herenhuizen, 1860-1930
 • Florian Daemen, De welvaart en sociale achtergrond van de Leuvense brouwers tijdens de zeventiende eeuw (1600-1713)

De vijf genomineerden voor de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis die de shortlist haalden, tonen de oorkonde die zij als aandenken kregen. Van links naar rechts: Ruud Verstraten, winnaar Tine Faassen, Helga Kliffen, Florian Daemen en Mark Vermeer (foto Ria de Folter)

©2019 Erfgoed Brabant