Draag gemeenten voor voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2017

- 3 mei 2016

Gaat uw gemeente op inspirerende wijze met haar erfgoed om? En is dat terug te zien in een brede erfgoedaanpak van de gemeente? Draag de gemeente dan voor voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2017!

Tijdens de zomermaanden kunnen gemeenten zich alweer aanmelden voor de editie 2017. En vanaf 2 mei kan het publiek ook gemeenten voordragen die volgens hen op een inspirerende wijze omgaan met erfgoed in de brede zin van het woord: monumenten, collecties (ook archieven), archeologie en tradities. Als inwoner, erfgoedliefhebber of -professional kent u het culturele landschap in uw omgeving als geen ander. U neemt bijvoorbeeld deel aan de culturele activiteiten, kent de verhalen van de historische gebouwen en bent misschien wel een belangrijke spil in het in stand houden van de dorpstraditie. U weet ook goed hoe de gemeente omgaat met de lokale culturele erfenis. Bent u tevreden over de manier waarop uw gemeente erfgoed breed benadert, daar ook uitvoering aan geeft en misschien wel zijn inwoners betrekt, draag dan uw gemeente voor voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2017. Dit kan al door op de website in één zin te omschrijven waarom deze gemeente een pluim verdient.

Waarom voordragen? Uit eerdere edities is gebleken dat gemeenten die erfgoed hoog op de agenda hebben staan, zichzelf lang niet altijd als kanshebber zien voor de BNG Bank Erfgoedprijs. Een voordracht kan voor een gemeente een eye opener zijn, en net die stimulans om zich aan te melden. Dit gold in ieder geval voor eerdere winnaars. Sinds 2010 hebben Dordrecht, Westerveld (Dr), Schiedam, Kampen, Bergen op Zoom en Beesel (L) de prijs al in de wacht gesleept.

Meer weten?
Meer weten over de verhalen van eerdere winnaars, de prijs, de voordracht en het aanmelden? Bezoek dan de website van de BNG Bank Erfgoedprijs.

©2021 Erfgoed Brabant