Brochure ‘Erfgoed & Erfgenamen. Evaluatie van een nieuwe manier van erfgoedbehoud’

- 26 januari 2016

In het programma Erfgoed & Erfgenamen verlegde de provincie Noord-Brabant doelbewust het accent van erfgoed naar de erfgenamen. Want erfgoed kan er niet eigenhandig voor zorgen dat ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vrijetijdseconomie in de omgeving opbloeit, daar heb je erfgenamen voor nodig. Zonder erfgenamen heeft erfgoed geen toekomst. Om een verbinding te maken tussen collectie en community nam de provincie daarom deel aan zeven initiatieven vanuit de samenleving.

Erfgoed & Erfgenamen had de ambitie om met een eenmalige impuls een beweging op gang te brengen die gebiedsontwikkeling met inzet van erfgoed stimuleert. De provincie trok samen met initiatiefnemers en onderwijsinstellingen op met als doel afzonderlijke projecten onderdeel te maken van een Brabantbreed netwerk van ondernemers, onderwijzers en maatschappelijke organisaties.

Nu het programma is afgesloten wordt het tijd om deze nieuwe beleidsmatige weg te evalueren. In de brochure ‘Erfgoed & Erfgenamen. Evaluatie van een nieuwe manier van erfgoedbehoud’ wordt de balans opgemaakt. Bekijk hier de brochure of bezoek de webpagina voor meer informatie.

©2019 Erfgoed Brabant