Bestuur van Zuidelijk Historisch Contact zoekt nieuwe bestuursleden

- 3 november 2016

Het bestuur van Zuidelijk Historisch Contact is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het Zuidelijk Historisch Contact is een Brabantse uitgeverij die drie boeken per jaar over een onderdeel van de Brabantse geschiedenis uitgeeft en daarnaast het Noordbrabants Historisch Jaarboek (in samenwerking met de Historische Vereniging Brabant en Erfgoed Brabant). Bezoek de website van de uitgeverij voor meer informatie over onder andere de uitgeverij, het bestuur en de redactieraad.

Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen. Het bestuur stelt begroting en jaarrekening vast, bepaalt de keuze van de uit te geven boeken en is aanwezig bij de presentaties. Zij zorgt ervoor dat de uitgeverij draaiende wordt gehouden onder meer door middel van netwerken. Het inhoudelijke werk wordt door de redactie verricht. Het ondersteunende werk wordt uitgevoerd door dr. Jan Brouwers.

Er is geen vergoeding voor de bestuursleden, alle inkomsten en subsidies die verworven worden, komen ten gunste aan de uitgaven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Hans van Brummen via brum@casema.nl.

©2021 Erfgoed Brabant