Belangrijkste conclusies symposium ‘Levendige binnenstad? Leegstand als kans!'

- 1 april 2016

Meer dan 180 deelnemers kwamen bijeen voor het symposium ‘Levendige binnenstad? Leegstand als kans!’. Met sprekers als Cees-Jan Pen en Arno Boon werd stil gestaan bij het landelijke leegstandsproblematiek in relatie tot erfgoed en de binnensteden. In excursies kwam de Bergse praktijk en aanpak aan bod.

Belangrijkste conclusies: een sterke binnenstad heeft een krachtige lokale, regionale en provinciale overheid nodig, die echt kiest. Profilering met wonen, cultuur, erfgoed, zorg, groen en water is essentieel. Partijen moeten sámen investeren in vernieuwing.

Beluister hier de audio-opname van het symposium en bekijk de PowerPoint-presentaties van de sprekers. 

Bezoek de website van Kunsten '92 voor meer informatie over het symposium. 

©2021 Erfgoed Brabant