Actieplan buitenschoolse cultuureducatie

- 22 maart 2016

In 2016 wil de provincie Noord-Brabant onderzoeken welke rol zij kan en wil spelen om de situatie van de buitenschoolse cultuureducatie te verbeteren, vanuit een rol die haar past. In opdracht van en in nauwe samenwerking met de provincie en de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) voert Kunstbalie dit actieplan uit.

De provincie onderschrijft de conclusie van de commissie Paes dat het publieke deel van de kunsteducatiesector in Brabant er niet goed voor staat en de huidige ontwikkelingen de volgende consequenties zullen hebben:

  • De toegankelijkheid van de kunst- en cultuureducatie zal afnemen, met name voor mensen in achterstandssituaties. 
  • Het aanbod aan kunst- en cultuureducatie zal verder versplinteren, waardoor de zichtbaarheid van het nog bestaande aanbod zal verslechteren en de deelname aan kunst- en cultuureducatie dalen. 
  • Het aanbod aan lokale buitenschoolse cultuureducatie verschraalt met name op het platteland. Dat zal zijn weerslag hebben op de deelnamecijfers, de vitaliteit van het lokale culturele veld en uiteindelijk op de leefbaarheid van lokale gemeenschappen. 
  • De kunst- en cultuursector wordt een steeds onaantrekkelijker sector om in te werken, met hoge eisen en lage salarissen. Op termijn zullen minder mensen kiezen voor een kunstvakopleiding.

Vind meer informatie over het plan van aanpak voor 2016 op de website van Kunstbalie.

 

©2021 Erfgoed Brabant