Nieuwe subsidieregeling Erfgoedmanifestaties van het Fonds voor Cultuurparticipatie

- 20 april 2015

Vrijwilligerswerk is aan verandering onderhevig; zo zorgen volle agenda’s en veranderende leefstijlen er voor dat minder mensen een langlopende verbinding als vrijwilliger aangaan. Met de regeling professionalisering erfgoedmanifestaties wil het Fonds een impuls geven aan de professionalisering van erfgoedmanifestaties die werken met vrijwilligers. De aanvraag moet voor 20 mei 2015, 13.00 uur worden ingediend. Heeft u een projectidee? Ga dan langs op één van de spreekuren van het Fonds op 30 april of op 1 mei.

©2021 Erfgoed Brabant