'Nationale strategie digitaal erfgoed' gepresenteerd

- 11 maart 2015

Op maandag 9 maart werd in Den Haag de Nationale strategie digitaal erfgoed gepresenteerd. Deze strategie is een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed, dat zich richt op de ontwikkeling van een samenhangend geheel van landelijke voorzieningen en diensten voor de verbetering van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. De basis voor dit netwerk is gelegd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De strategie biedt een perspectief op de ontwikkeling van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed. Doelen, vertrekpunten en concrete werkprogramma's voor een gezamenlijke aanpak zijn nader uitgewerkt.

Download hier de Nationale strategie digitaal erfgoed

©2021 Erfgoed Brabant