'De markt voor nalatenschappen'

- 20 april 2015

Op dinsdag 26 mei van 13.30 u. - 17.00 u. organiseert Landschap Erfgoed Utrecht op Landgoed Oostbroek een kennisbijeenkomst over nalatenschappen.
Nalatenschappen vormen gemiddeld al bijna 20% van de inkomsten van non-profit organisaties. In Nederland wordt nu jaarlijks ruim een half miljard euro nagelaten aan non-profit organisaties. Geven via een nalatenschap zal nog aanzienlijk toenemen door vergrijzing, door een toename van vermogen en doordat steeds meer ouderen kinderloos blijven. Een bekend fonds is het ‘Fonds op Naam’ van het Prins Bernard Cultuurfonds dat veel  geld ontvangt vanuit nalatenschappen. Toch staat het gericht werven van nalatenschappen in de cultuur- en landschapssector nog in de kinderschoenen. Hoe werkt dit precies?

Tijdens deze kennisbijeenkomst wordt u voorgelicht door Arjen van Ketel, auteur van het Handboek Nalatenschappen; daarna volgen voorbeelden uit de praktijk van de natuur- en landschapsbescherming en van musea. Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden op de website van Landschap Erfgoed Utrecht.

 

©2021 Erfgoed Brabant