Invoersysteem Brabant Cloud binnenkort beschikbaar

- 4 november 2015

Erfgoed Brabant is al enige jaren bezig met de ontwikkeling van de Brabant Cloud. Een toekomstbestendige digitale infrastructuur waarmee Brabantse erfgoedinstellingen hun collecties op een eenvoudige manier beschikbaar kunnen maken via het internet. Door middel van het plaatsen van een export vanuit het eigen collectieregistratiesysteem wordt de collectie op een duurzame manier bewaard én digitaal toegankelijk gemaakt. Hiervan wordt al door veel instellingen gebruik gemaakt en het aantal deelnemers van de Brabant Cloud groeit gestaag.

Invoersysteem
Om optimaal gebruik te maken van alle mogelijkheden die de Brabant Cloud biedt, is een invoersysteem waarmee de eigen collectie rechtstreeks in de cloud beheerd kan worden een belangrijke volgende stap. Al enige tijd werken Erfgoed Brabant en de Brabant-Collectie samen aan de implementatie van een invoersysteem. 

Onlangs is gekozen voor het registratiesysteem Memorix Maior van het bedrijf Picturae. Met Memorix Maior als invoersysteem voor de Brabant Cloud beschikken erfgoedbeherende instellingen over een professioneel en duurzaam systeem voor het beheren van verschillende typen collecties zoals foto's, bidprentjes, objecten, films, audio en bibliografische data.

Planning
Het implementatietrajact voor Memorix Maior is inmiddels per 1 september gestart. De doorlooptijd bedraagt ca. 4 maanden. De voorziene afronding van het hele traject is 31 december 2015. Per 1 januari 2016 zal het invoersysteem vervolgens beschikbaar worden gesteld en kunnen de eerste deelnemers aan de slag.

Deelnemers Film- en Fotobank Noord-Brabant
Picturae is de leverancier van de huidige Film- en Fotobank Noord-Brabant. Deze beeldbank zal eind 2015 stop gezet worden. De deelnemers van de Film- en Fotobank Noord-Brabant krijgen de mogelijkheid hun gegevens naar de Brabant Cloud over te laten zetten. Raadpleging zal geschieden via de centrale erfgoedportal Thuis in Brabant. Op deze wijze is de continuïteit gewaarborgd.

Op de Brabant Cloud website kunt u meer informatie vinden en kunt u zich aanmelden voor de Brabant Cloud nieuwsbrief.

©2019 Erfgoed Brabant