Musea

 • Ik heb een eigen collectie, opengesteld voor publiek. Wanneer ben ik een officieel museum?
  Iedereen mag het bordje 'Museum' op zijn voordeur hangen. Die titel is vrij. Wel is er een Nederlands Museumregister. Dat is een keurmerk voor musea. Alleen musea die aan bepaalde criteria voldoen kunnen daarin komen. 

 • Aan welke criteria moet je voldoen om Geregistreerd Museum te worden?
  Die criteria zijn een uitwerking van de Ethische code voor musea. In het kort komt het erop neer dat het museum verantwoording moet kunnen afleggen over de hoofdtaken van een museum: bedrijfsvoering, beheer en behoud van de collectie, publieksbereik en onderzoek. Die komen ook terug in de internationaal gebruikte definitie van een museum, vastgesteld door ICOM (Nederlandse vertaling, 2006): “Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.” 

 • Kan ik me als museum ook aansluiten bij Erfgoed Brabant?
  Erfgoed Brabant is geen vereniging van musea. Wel is het handig om opgenomen te zijn in het adressenbestand van Erfgoed Brabant. Dan krijgt u alle mailingen m.b.t. bijeenkomsten en cursussen die wij organiseren, en publicaties die we verzorgen. U kunt worden opgenomen in het adressenbestand door een mail te sturen naar het secretariaat: info@erfgoedbrabant.nl
  Musea die zijn opgenomen in het Museumregister kunnen lid worden van de Museumvereniging. Dit is de landelijke brancheorganisatie voor musea in Nederland.
 • Ik wil een museum oprichten. Hoe ga ik te werk? Wie wil het betalen?
  Ieder die dat wil kan een museum oprichten. Het zal in de meeste gevallen echter niet eenvoudig zijn daarvoor subsidie te krijgen. Wel kunt u proberen sponsors te vinden. In alle gevallen is het belangrijk te starten met een visiedocument: wat wilt u precies en hoe denkt u dat te gaan bereiken? Die vragen moeten beantwoord zijn om mensen te interesseren voor uw plan. Op de website van het Landelijk Contact van Museumconsulenten vindt u meer informatie.


Handreikingen, stappenplannen, standaardformulieren etc. over collectiebeheer, publieksbereik en bedrijfsvoering van musea vindt u op de website van het Landelijk Contact van Museumconsulenten.

©2018 Erfgoed Brabant