Monumenten

Monumenten (behoud)

 • Ik ben eigenaar van een Rijksmonument, hoe kom ik aan (aanvullende) financiële middelen voor restauratie/onderhoud?
  Op de websites van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds staat informatie over financiering van restauratie en onderhoud van Rijksmonumenten.  

 • Ik ben eigenaar van een gemeentelijk monument, hoe kom ik aan (aanvullende) financiële middelen voor restauratie/onderhoud?
  Sommige gemeenten hebben een gemeentelijke regeling voor financiering van restauratie en/of onderhoud van gemeentelijke monumenten. Neem contact op met de ambtenaar die zich met monumentenzorg bezig houdt. Verder zijn er wellicht mogelijkheden om een lening af te sluiten via het Nationaal Restauratiefonds

 • Ik ben eigenaar van een historisch pand/object zonder monumentenstatus, hoe kom ik aan (aanvullende) middelen voor restauratie/onderhoud?
  Voor panden/objecten zonder monumentenstatus bestaan weinig subsidieregelingen. U kunt bij het Nationaal Restauratiefonds vragen welke mogelijkheden er zijn. In principe is er ook een regeling voor panden binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht bij het Prins Bernhard Cultuurfond.

 • Ik wil een monumentale schildering/decoratie in een monumentaal pand restaureren, hoe kom ik aan (aanvullende) financiële middelen?
  Informeer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Noord-Brabant. Zij hebben een regeling voor restauratie van roerende monumenten van bijzondere (kunst)historische waarde en kleine elementen in gebouwen.  

 • Ik zie dat een monumentaal pand in mijn omgeving gesloopt of op onverantwoorde wijze verbouwd gaat worden. Wat kan ik hier tegen ondernemen?
  Neem in eerste instantie contact op met de ambtenaar (belast met) monumentenzorg in uw gemeente. U kunt ook melding maken bij de Bond Heemschut.

 • Ik zie dat een monumentaal pand in mijn omgeving verwaarloosd wordt. Wat kan ik hier tegen ondernemen?
  Neem in eerste instantie contact op met de ambtenaar (belast met) monumentenzorg in uw gemeente. U kunt ook melding maken bij de Bond Heemschut

 

Monumenten (beleving)

 • Ik wil de monumenten in mijn gemeente/plaats op een aansprekende manier onder de aandacht brengen. Wat zijn hiervoor de mogelijkheden?
  De adviseur Monumenten en Archeologie van Erfgoed Brabant denkt graag met u mee. Neem contact op met: doreteeken@erfgoedbrabant.nl

 • Ik heb een plan om monumenten in mijn gemeente/plaats op een aansprekende manier onder de aandacht te brengen. Bestaan hiervoor subsidies/fondsen?
  Als het een plan/project betreft waarin buurtbewoners actief participeren kunt u een beroep doen op het Buurtcultuurfonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
©2018 Erfgoed Brabant