Subsidieregelingen Provincie Noord-Brabant

De Provincie Noord-Brabant heeft geen regeling die specifiek op subsidiëring van roerend en immaterieel erfgoed gericht is. Wel kunnen projecten met een erfgoedcomponent mogelijk passen binnen de vernieuwde impulsgeldenregeling, waarvoor vanaf 3 april 2017 aanvragen bij bkkc kunnen worden ingediend.

Zie ook de aan de provincie gelieerde subsidie-/financieringsverstrekkers voor de cultuursector, voor mogelijke ondersteuning van erfgoedprojecten:
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabant C Fonds

Voor monumenten zijn er wel enkele mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij de provincie. Klik hier voor een overzicht van subsidieregelingen van de Provincie Noord-Brabant.

Ook kunt u voor financiering van erfgoedprojecten een beroep doen op een aantal landelijke en regionale fondsen. Klik hier voor een overzicht.

Advies

Heb je een idee voor een project, activiteit of innovatie op het gebied van erfgoed, kunst en/of cultuur in Brabant en ben je op zoek naar financiering? Erfgoed Brabant, bkkc, Kunstbalie, Cubiss en Brabant C kunnen je hierover adviseren. Een korte en eenvoudige vragenlijst - de Cultuurscan - leidt je naar een eerste gesprekspartner die je het beste op weg kan helpen.

Makers, culturele instellingen, publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke rechtspersonen en samenwerkingsverbanden hiervan, kunnen subsidie ontvangen voor projecten die zorgen voor het versterken van de positie van de culturele sector in het maatschappelijke krachtenveld.

Cultuurscan

Klik op de afbeelding om de Cultuurscan te doen

 

 

©2018 Erfgoed Brabant