Praktijkvoorbeelden

De Erfgoed Brabant Academie is het deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant.
Onderdeel daarvan is het met elkaar in contact brengen van organisaties, om van elkaar te leren.

Heeft u zelf een voorbeeld van onderlinge kennisoverdracht tussen organisaties? Neem dan contact op met Annette Gaalman.

Eerste voorbeelden
- De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch heeft een interne opleiding voor rondleiders. Met MUBO in Boxtel deelden zij hun ervaringen.

- Streekmuseum Jan Uten Houte oriënteert zich op de toekomst, zoals veel streekmusea op dit moment op zoek zijn naar nieuw draagvlak. Erfgoed Brabant begeleidt dit traject. Kijken bij andere streekmusea en ervaringen uitwisselen is daar onderdeel van, en zorgt voor nieuwe ideeën over en weer.

Het Visserijmuseum in Woudrichem werkt vanuit het idee dat een museum zichtbaar moet zijn, zodat steeds meer mensen het museum zullen leren kennen. Dit brengt de oude ambachten tot leven op SAIL in Amsterdam, aan de waal in Nijmegen of bij de seizoensopening in Kinderdijk. 

-  Acht instellingen uit Eindhoven, Waalre, Valkenswaard, 's-Hertogenbosch en Veldhoven zochten de samenwerking op en maakten gezamenlijk een tentoonstelling.

 

©2018 Erfgoed Brabant