XVIIIde Colloquium De Brabantse Stad: Van ambachten tot corporatisme in de Brabantse steden (middeleeuwen - 20ste eeuw)

Het colloquium belicht de verbondenheid van de ambachten met zorg om het 'gemeenschappelijk belang': de moraliteit, de bescherming van weduwen en wezen, de hulp aan arme gildebroeders, de verzorging van de eredienst, kennisoverdracht en opleiding en gemeenschappelijke publieke manifestaties. Deze verbondenheid is sinds de late middeleeuwen tot in de twintigste eeuw herinnerd als een bron van inspiratie en een na te volgen voorbeeld op ideologisch, politiek en artistiek vlak. In acht lezingen van wetenschappers uit België en Nederland komen allerlei verschillende aspecten van dit rijke thema aan de orde.

Deelname aan het colloquium kost 50 Euro (inclusief Handelingen); voor studenten 15 Euro.
Het colloquium vindt plaats in het Erasmusgebouw van de Faculteit der Letteren van de KU Leuven.

Het volledige programma en instructies m.b.t. de aanmelding vindt u hier.
Aanmelden kan tot 14 augustus.

Het colloquium is een initiatief van de Belgisch-Nederlandse 'Stichting Colloquium De Brabantse Stad'. Om de drie jaar wordt een internationale bijeenkomst over de geschiedenis van de steden in het oude hertogdom Brabant georganiseerd.

Onderwerp cultuurhistorie, geschiedenis
Datum 15 september 2017 09:30 - 16 september 2017 14:00
Soort Symposia
©2017 Erfgoed Brabant