"Werken aan werelderfgoed "

Hoewel ze goed zijn beschermd, staan werelderfgoederen niet los van ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Hoe maak je werelderfgoed toekomstbestendig in een continu veranderend landschap? De publicatie Werken aan werelderfgoed geeft inspirerende voorbeelden en praktische aanbevelingen.

Het werelderfgoed in Nederland is goed beschermd. Toch zijn er ontwikkelingen die impact op het werelderfgoed hebben. Deze publicatie laat aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zien welke kansen werelderfgoed biedt voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Hierbij komen zes uitdagingen aan bod: ontwikkelingen in de omgeving, de zoektocht naar een nieuwe functie, herinrichting van het terrein of gebied, een gezonde exploitatie, bezoekers verleiden en geleiden en samenwerken met andere partijen.

De publicatie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor het Nederlands werelderfgoed.

Open hier de pdf Werken aan werelderfgoed.

Soort Publicaties
©2017 Erfgoed Brabant