Verslag Nationaal Register Railerfgoed 2015/2016

Historisch Railvervoer Nederland (HRN) onderhoudt het Nationaal Register Railerfgoed als integraal onderdeel van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en heeft ervoor gezorgd dat inmiddels ruim 800 historische waardevolle trams en treinen in dit deelregister zijn opgenomen. Ook in de periode 2015-2016 kon weer het nodige 'mobiel erfgoed op rails' aan het register worden toegevoegd. Hoewel veel cultuurhistorisch waardevol materieel reeds is opgenomen, konden ook in deze verslagperiode weer stukken met een A-status worden gewaardeerd. Daaronder een exemplaar van de fameuze "1200-serie", een belangrijk toonbeeld van de wederopbouw en de verregaande modernisering van het Nederlandse spoorbedrijf na de Tweede Wereldoorlog én van de "Marshallhulp", die daarbij zo onmisbaar is gebleken. En niet te vergeten een bewaard gebleven diesellocomotief, die ons herinnert aan de bijna verdrongen geschiedenis van de steenkolenmijnbouw in Zuid-Limburg.

Verdere wetenswaardigheden over de ontwikkeling van het Nationaal Register Railerfgoed in de periode 2015-2016 zijn te vinden in het hier te downloaden verslag.


De fameuze NS-serie 1200. Foto: Roel Hemkes.

 

Soort Publicaties
©2017 Erfgoed Brabant