"Het belang van Monumentenwacht: de situatie in Noord-Brabant"

Hoewel allerwegen wordt aangenomen dat het werk van Monumentenwacht belangrijk is voor het behoud van ons cultureel erfgoed, was daarnaar nog nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan. In het kader van het 40-jarig jubileum, in 2015, heeft Monumentenwacht Noord-Brabant TNO Delft en de Technische Universiteit van Delft opdracht gegeven om in Brabant daarnaar onderzoek te doen. Naar aanleiding van dit onderzoek verscheen het rapport "Het belang van Monumentenwacht: de situatie in Noord-Brabant", zowel in een Nederlandstalige- als in een Engelstalige editie. Uit dit onderzoeksrapport blijkt dat de Monumentenwacht inderdaad een substantiële bijdrage levert aan het behoud van ons culturele erfgoed. Met dit onderzoek is wetenschappelijk onderbouwd wat velen reeds jaren in de praktijk hebben ervaren.

Download hier het onderzoek Het belang van Monumentenwacht

 

 

Onderwerp cultuurhistorie, beleid, architectuurgeschiedenis
Soort Rapporten
©2017 Erfgoed Brabant