Hans van den Eeden

Onderzoeksjournalist Hans van den Eeden biedt in 2016 de volgende lezingen aan:

Lezing 1: Vestingsteden en Zuiderwaterlinie onder vuur
Tijdens deze boeiende lezing maakt u kennis met de Brabantse vestingsteden. Iedere vestingstad heeft een gemeenschappelijke, maar ook haar eigen geschiedenis. Noord-Brabant kent - van west naar oost - onder andere de volgende vestingsteden: Bergen op Zoom, Steenbergen, Willemstad, Klundert, Breda, Geertruidenberg, Heusden, ‘s-Hertogenbosch, Megen, Ravenstein en Grave.

 

Grave, Hampoort

Lezing 2: De Brabantse “IJzeren Eeuw”
Tijdens deze lezing staat de ontwikkeling van de Brabantse negentiende eeuw in het middelpunt. Met name wordt aandacht besteed aan de technologische en sociale vooruitgang van de Brabantse “IJzeren Eeuw”. In de negentiende eeuw veranderde Noord- Brabant langzaam van een agrarische naar een technologische samenleving. Ook schilderde Vincent van Gogh zijn aardappeleters. Verder reed de eerste trein, vonden tal van uitvindingen plaats en werden wegen verhard en aangelegd. Tevens werden kanalen en andere waterwegen gegraven. Kortom, in de negentiende eeuw werd in Brabant een omslag naar de moderne tijd gemaakt.

Lezing 3: Keurig, kwiek en katholiek
Deze lezing start pal voor de Tweede Wereldoorlog: 1939. Hoe stonden Nederland en Noord-Brabant ervoor? Wat waren de ambities? Boeiend is de vraag hoe Nederland en Noord-Brabant ná de Tweede Wereldoorlog, tijdens de wederopbouw en na de periode van de wederopbouw, kleur aan hun bestaan gaven. Door technologische en sociale ontwikkelingen veranderde Brabant in een rap tempo. Deze lezing vertelt een verhaal over de vooruitgang en de ontwikkeling van de verzorgingsstaat van ons land en Noord-Brabant na de Tweede Wereldoorlog. Wat was het beleid van onder andere de provincie, welk doel en resultaat? Maar vooral: wat merkten de Brabanders zelf van deze “Gouden Jaren”?

Lezing 4: De Brabantse Koninklijke negentiende eeuw
Bij deze lezing staat de Brabantse negentiende eeuw met haar vier koningen in het middelpunt. Bij de start van de lezing wordt de toehoorder meegenomen naar Nederland in het begin van de negentiende eeuw. Nederland kwam door de technologische ontwikkeling en de overgang van agrarische naar industriële samenleving op stoom. De invloed van het koningschap van Lodewijk Napoleon, Willem I, Willem II en Willem III loopt als een rode draad door de lezing.

 

Koning Willem II

Lezing 5: Lodewijk Napoleon op reis door Brabant
Bij de start van deze lezing maakt het publiek kennis met de patriottentijd en de Franse periode (1794-1813). Gedurende deze periode werd de basis voor de huidige democratie en wetgeving gelegd. De inspectiereis, die koning Lodewijk Napoleon van13 april tot en met 17 mei 1809 door Brabant en Zeeland maakte, staat tijdens de lezing centraal. Tijdens de reis werden de dorpen Tilburg, Roosendaal en Oosterhout tot stad verheven.

Lodewijk Napoleon

Lezing 6: Bloed, zweet en tranen bij het graven van de Bergsche Maas
Tijdens deze lezing staan verleden, heden en toekomst van de Bergsche Maas in het middelpunt. Deze “rivier” stroomt vanaf Hedikhuizen naar de naamgever: Geertruidenberg. Daarna vervolgt de Bergsche Maas haar weg via de Amer, het Hollands Diep naar de Noordzee. In 1904 is de Bergsche Maas door koningin Wilhelmina geopend. Veelal met spade en kruiwagen en later met graafmachines, is de Bergsche Maas onder uitermate moeilijke omstandigheden gegraven. Tijdens de lezing komt aan de orde: wat was de aanleiding van het graven van de Bergsche Maas? Maar ook: wat was het nut en de noodzaak en wat was de infrastructurele samenhang?

Meer informatie

Bekijk de pdf van Stichting Lyra voor meer informatie over de lezingen, of neem direct contact op met Hans van den Eeden via hvdeeden@home.nl of 0416-661414.

Onderwerp cultuurhistorie, geschiedenis
Soort Sprekers
©2017 Erfgoed Brabant