"Handboek duurzame monumentenzorg"

Monumenten kunnen energiezuinig en duurzaam zijn. Dat laat het praktijkhandboek van de RCE zien met 20 duurzaamheidsstrategieën, 17 voorbeeldprojecten en één digitale hulptool. 

Ook monumenten kunnen een bijdrage leveren om energieverbruik, materiaalgebruik en CO2-uitstoot terug te dringen. Ze vragen echter wel om een andere aanpak dan nieuwbouw. Monumenten vereisen maatwerk, passend bij hun traditionele prestaties en met oog voor hun bijzondere mogelijkheden. In 20 uitgebreide strategieën komen alle mogelijkheden voorbij om monumenten te verduurzamen. Hoe dit in de praktijk uitpakt, laten 17 projecten zien. Per project is berekend wat de duurzaamheidswinst is en hoe die past binnen de cultuurhistorische waarde. 

De kunst is om zowel milieu- als cultuuraspecten recht te doen. Dat kan door goede afwegingen te maken. Dit praktijkhandboek biedt daartoe concrete ideeën, voorbeelden en oplossingen. De bijbehorende digitale rekentool hangt er vervolgens een label aan. Dit helpt niet alleen de architect of adviseur die een plan of advies maakt, maar ook de vergunningverlener en de beleidsambtenaar voor milieu of erfgoed. 

Voor wie
Handboek en rekentool zijn bedoeld voor professionals op het gebied van duurzaamheid, milieu, energie, restauratie en erfgoed. 

Het handboek en meer informatie is te vinden op de website van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Onderwerp beleid
Soort Rapporten
©2017 Erfgoed Brabant