"Gisteren vandaag", publicatie van het SCP

Erfgoed is actueel en kan de gemoederen danig in beweging brengen. Zoveel werd de laatste tijd wel duidelijk. De discussie over Zwarte Piet houdt velen bezig. En wat te doen met ‘De muur van Mussert’: restaureren of laten verpieteren? Is Michiel de Ruyter nou een held of niet?

De publicatie "Gisteren vandaag" kijkt verder en schetst de belangstelling voor erfgoed in bredere zin. Hoeveel mensen zijn er in geïnteresseerd? Hoeveel komen er – indirect via media en rechtstreeks via bezoek – mee in aanraking? En hoeveel zijn er te rekenen tot de ‘erfgoedbeoefenaars’? (Anders dan in de kunst is het begrip ‘amateur’ hier uit den boze.)

Het Sociaal en Cultureel Planburea beschrijft wie met welke vorm van erfgoedbeoefening in de weer is: molenaars, archeologen en stamboomonderzoekers. Of zij zich op basis van hun passie hebben georganiseerd, en zo ja: hoe dan? Welke activiteiten ontplooien ze en hoe komen zij aan informatie? Het SCP heeft nationaal beschikbare gegevens verzameld en een enquête uitgezet. En het SCP heeft het lokale sociale weefsel rondom erfgoed in Alphen aan den Rijn (inclusief de tot die gemeente behorende dorpen als Boskoop en Benthuizen) in kaart gebracht.

Het onderzoek en meer informatie is te vinden op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau
Onderwerp erfgoededucatie, collectiebeheer, beleid
Soort Onderzoek
©2017 Erfgoed Brabant