Erfgoedbalans 2017

Met de gegevens die de erfgoedmonitor verzamelt, maakt de Directie Erfgoed en Kunsten de Erfgoedbalans op. Deze vierjaarlijkse publicatie relateert de resultaten uit de Erfgoedmonitor aan het beleid. Zo worden de effecten van het beleid zichtbaar. De Erfgoedbalans 2017 is op 9 februari 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt de monitor samen in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Directie Erfgoed en Kunsten is verantwoordelijk voor de Erfgoedbalans.

De Erfgoedmonitor komt tot stand in samenwerking met vele partners uit het erfgoedveld.

Download hier de Erfgoedbalans 2017.

Soort Rapporten
©2017 Erfgoed Brabant