Dossier: Duurzame energie en erfgoed

Deze publicatie biedt een inkijk in de nieuwste technieken, materialen en inzichten op het gebied van duurzaam beheren en renoveren van historische gebouwen.

In beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. Dat is ook het geval bij monumenten. Thema’s als energiebesparing en materiaalgebruik liggen daarbij voor de hand. Maar bij duurzaamheid en monumenten spelen ook andere zaken een rol zoals de cultuurhistorische waarde van het gebouw. In dit boek komen tal van deskundigen uit binnen- en buitenland aan het woord zoals monumenteigenaren, technisch experts, historici, (milieu)adviseurs en erfgoedzorgers. 

Energie, comfort en monumentaliteit
We koesteren onze monumenten en andere historische gebouwen. Ook gebruiken we ze graag. Bijvoorbeeld als woonhuis, kantoor of museum. Tegenwoordig zijn daarbij soms aanpassingen wenselijk, bijvoorbeeld op het gebied van energie en comfort. Soms is het niet zozeer het gebouw dat aangepast moet worden, maar de manier waarop het wordt gebruikt. Ook de cultuurhistorische waarden spelen hierbij een grote rol; de duurzaamheidsmaatregelen mogen het monumentale karakter van het gebouw niet aantasten. Dit boek helpt om de juiste balans te vinden tussen gebruikscomfort en energiebesparing enerzijds en de monumentale waarden van het gebouw anderzijds.

Voor wie
Dit boek biedt praktische aanknopingspunten en inspiratie voor eigenaren en beheerders van historische gebouwen en voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met monumenten en duurzaamheid in de bouw.

De publicatie en meer informatie is te vinden op de website van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Onderwerp beleid, collectiebeheer
Soort Rapporten
©2017 Erfgoed Brabant