"De provinciale staat van het cultuurbeleid"

Cultuureducatie, erfgoed en het waarborgen van culturele spreiding en diversiteit in de regio waren de culturele kerntaken die de provincies in 2010 met elkaar afspraken. Robbert van Heuven onderzocht op verzoek van Kunsten '92 hoe de verschillende provincies die beperkte taken hebben ingevuld, in "De provinciale staat van het cultuurbeleid". De ambities lopen ver uiteen, aldus Van Heuven. Hij bekeek ook de gevolgen voor het culturele veld nu de taakverdeling tussen overheidslagen verandert en budgetten krimpen. Provincies en gemeenten gaan een steeds autonomer cultuurbeleid voeren. Cultuur wordt meer gezien als een manier om jezelf als stad of regio te profileren. Simon van den Berg onderzocht in dat verband de opmerkelijke bloei van de krimpende en vergrijzende stad Heerlen.

Onderwerp beleid, erfgoededucatie
Soort Onderzoek
©2017 Erfgoed Brabant