'Boschlogie', cursus over de cultuurhistorie van 's-Hertogenbosch

Al sinds de start in 1990 geldt Boschlogie als een unieke cursus in Nederland. De cursus, waarin de cultuurhistorie van's-Hertogenbosch centraal staat is er een van en voor vrijwilligers. Nog steeds zijn de oprichters (Koning Willem I College, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en Stadsarchief 's-Hertogenbosch) de drijvende krachten achter de opleiding. 

De cursus Boschlogie kent een basisopleiding, gevormd door de cursussen Boschlogie I, II en III, die ook alleen in die volgorde gedaan kunnen worden. Daarnaast zijn er cursussen Boschlogie voor speciale doelgroepen: de jeugd (Jeugdboschlogie of Jeubo), raadsleden en ambtenaren (Rambo), inburgeraars (Inbo) en voor vrijwilligers van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (Kringbo). Alle lessen worden verzorgd door ervaren en door de wol geverfde 's-Hertogenbosch-kenners.

Meer informatie over de data en het aanmelden op de website van Boschlogie

Onderwerp cultuurhistorie
Soort Cursussen
©2017 Erfgoed Brabant