Nieuwsbrief Erfgoed Brabant - januari 2019

 
Nieuwsbrief Erfgoed Brabant - januari 2019
 
     
 
 
 
10 jaar Erfgoed Brabant
 
Dit jaar bestaat Erfgoed Brabant 10 jaar en vieren we ons tinnen jubileum. We kijken terug, maar richten ook ons vizier op de toekomst. Toch zullen we in essentie blijven wat we zijn: een flexibele organisatie die anderen inspireert tot actieve inzet voor het Brabantse erfgoed.
 
 
 
Help ons de Geschiedenis Online Prijs te winnen
 
Onze erfgoedportal Brabantserfgoed.nl is genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs. Een prijs die het gebruik van internet voor de geschiedbeoefening wil aanmoedigen. Help ons de publieksprijs te winnen en stem. Meer informatie >
 
 
 
 
 
Kom naar de Erfgoedcolleges
 
Een nieuwe reeks Erfgoedcolleges van de Erfgoed Brabant Academie is van start gegaan. In de Erfgoedcolleges staan historische oorlogen en conflicten centraal die een grote impact hadden op Brabant. Er is nog plek in de Erfgoedcolleges op 19 februari, 26 maart en 16 april. Meer informatie >
 
 
 
Lezing over dialect en identiteit
 
Tilburger, Brabander, Nederlander… Onze identiteit hangt sterk samen met de omgeving waar we vandaan komen. Op 5 februari gaat Jos Swanenberg in de LocHal in Tilburg in op de vraag hoe taal en cultuur in Noord-Brabant onze identiteit vormen, ook bij nieuwe en jonge Brabanders. Meer informatie >
 
 
 
 
 
Bezoek de Brabant Cloud inloopdag
 
Wilt u meer weten over het digitaal beheren, online delen en duurzaam digitaal bewaren van uw collectie? Of heeft u concrete vragen over het werken met ons collectiebeheersysteem? Kom dan naar de inloopdag 'Collectie Digitaal' op 18 februari bij Vincentre in Nuenen. Meer informatie >
 
 
 
Jongerenconferentie 'Past:Forward'
 
In september organiseren wij samen met een denktank van 15 jonge professionals de jongerenconferentie 'Past:Forward'. De denktank roept andere Europese jonge professionals op om een bijdrage te leveren aan het programma, waarin de gedachteontwikkeling over herinneren, herdenken en vieren de leidraad is. Meer informatie >
 
 
 
 
 
Nomineer nu 'uw' Jonge Historicus van het Jaar 2019
 
Kent u een jonge historicus die als geen ander laat zien waarom geschiedenis zo fantastisch is? Een talentvolle student, een goede onderzoeker, een inspirerende docent of een geboren verhalenverteller? Nomineer haar of hem dan nu voor de titel 'Jonge Historicus van het Jaar 2019'. Meer informatie >
 
 
 
Erfgoed digitaal voor allemaal
 
Het landelijke intensiveringsprogramma digitaal erfgoed is van start. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is verantwoordelijk voor een deel van het programma: generieke voorzieningen en deskundigheidsbevordering. Erfgoed Brabant is actieve partner in dit netwerk. Meer informatie >
 
 
 
 
 
Regiocanons Noord-Brabant groeit door!
 
Wat iedereen zou moeten weten over geschiedenis en erfgoed in zijn buurt staat in een regiocanon. Het gemeentearchief Gemert-Bakel werkte met een schrijverscollectief aan een historisch overzicht waarin alle kernen van de gemeente vertegenwoordigd worden. Geef ook uw lokale geschiedenis een plek online! Meer informatie >
 
 
 
Leestip: 'Zoeken naar identiteit met Meierijstadkunde'
 
In het Brabants Dagblad van 24 januari jongstleden stond een artikel van Robèrt van Lith over de cursus Meierijstadkunde van onze Erfgoed Brabant Academie. Het artikel beschrijft de verbindende rol die erfgoed kan spelen bij een gemeentelijke fusie. Meer informatie >
 
 
 
 
 
Leestip: 'Expeditie Tempelier, een ontdekkingsreis in de tijd'
 
Afgelopen zaterdag vond de themadag ‘Expeditie Tempelier’ plaats. De orde van de Tempeliers was een Christelijke kruisridderorde en hun commanderij stond op de locatie die we nu kennen als 'De Prinsenhoef' in Alphen. Luc van Hoek schreef voor het Brabants Dagblad een uitgebreid verslag van deze dag. Meer informatie >
 
 
©2021 Erfgoed Brabant  |  Colofon
Uitschrijven  |  Aanmelden
 
   
©2021 Erfgoed Brabant