Nieuwsbrief Erfgoed Brabant - maart 2018

 
Nieuwsbrief Erfgoed Brabant - maart 2018
 
     
 
 
 
Kom ook naar de uitreiking van de Zachte G-prijs 2018
 
Op donderdag 15 maart wordt de Zachte G-prijs 2018 uitgereikt. De uitreiking vindt deze keer plaats in de CHV Noordkade in Veghel. Tijdens de feestelijke bijeenkomst brengen we lied, gedicht en verhaal in Brabants dialect ten tonele. De prijsuitreiking wordt gepresenteerd door Jesse van den Elsen. Meer informatie >
 
 
 
Studiedag 'Goud uit handen'
 
Op 12 april organiseert Erfgoed Brabant de studiedag 'Goud uit handen' in Roosendaal. Tijdens de dag gaan we in op het gebruik en de gebruikers van Brabants erfgoed online. Lezingen, een inspiratieronde en praktische workshops bieden voor elk wat wils. Meer informatie >
 
 
 
 
 
Erfgoededucatie in het nieuwe curriculum
 
Er wordt gewerkt aan een nieuw curriculum voor het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. Het komende jaar moet dat nieuwe curriculum vorm gaan krijgen. Wij hebben met de andere provinciale erfgoedhuizen een visiedocument geschreven over de plek van erfgoed in het nieuwe curriculum. Meer informatie >
 
 
 
Inloopdagen Collectie Digitaal voorjaar 2018
 
Ook dit voorjaar kunt u met uw vragen over Brabant Cloud, Memorix Maior en collectieregistratie in het algemeen, terecht op de inloopdagen Collectie Digitaal. Op 26 maart bent u welkom in Nuenen, op 23 april in 's-Hertogenbosch en op 14 mei in Roosendaal. Op de inlooopdag op 23 april zal ook de communicatiemedwerker van Erfgoed Brabant er zijn om informatie te geven over het werken met Facebook en Twitter. Meer informatie >
 
 
 
 
 
Nieuwe regeling erfgoededucatie
 
Vanaf 6 maart 2018 is er een nieuwe subsidieregeling voor erfgoededucatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt via een matchingsregeling geld ter beschikking voor samenwerkingsprojecten tussen erfgoedinstellingen en basisscholen. Meer informatie >
 
 
 
Scriptieprijs Zuiderwaterlinie
 
De partners van de Zuiderwaterlinie willen het wetenschappelijk onderzoek over De Zuiderwaterlinie bevorderen. Daartoe hebben zij een prijs ingesteld voor masterscripties die handelen over de Zuiderwaterlinie. Kandidaten kunnen tot 30 juni 2018 hun scriptie inzenden. Meer informatie >
 
 
 
 
 
'Museum open u', toolkit voor een toegankelijk museum
 
Bestel of download nu 'Museum open u'. In deze toolkit staat alles op een rij wat er gedaan kan worden om de toegankelijkheid van een museum voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking te verbeteren. Meer informatie >
 
 
 
NBAG Archeologische Voorjaarsstudiedag
 
Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de Archeologische Voorjaarsstudiedag op zondag 25 maart 2018. Het thema van de studiedag is: Nieuwe onderzoekstechnieken - Nieuwe inzichten. Meer informatie >
 
 
 
 
 
Samenwerking speelgoedmuseum Oosterhout
 
Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten in Oosterhout is samen met twee scholen in de gemeente een samenwerkingstraject gestart. Het museum wordt onderdeel van de rijke leeromgeving van de school. Meer informatie >
 
 
 
Maand van de Geschiedenis 2018
 
De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Honderden culturele, toeristische, literaire en mediaorganisaties brengen in deze maand de geschiedenis onder de aandacht bij miljoenen Nederlanders. Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2018 is Opstand. Meer informatie >
 
 
 
 
 
Geef iedere Brabantse gesneuvelde een gezicht en verhaal
 
Er zijn bijna 1900 Brabantse militairen en verzetsstrijders tijdens oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog en alle volgende militaire conflicten gesneuveld. Het BHIC wil al deze gevallenen een gezicht geven. U kunt het BHIC helpen om deze lijst van gesneuvelden aan te vullen en te corrigeren. Meer informatie >
 
 
 
Call for Proposals voor Youth Summit in Berlijn
 
In juni vindt in Berlijn het jaarlijkse Europa Nostra congres plaats, met als thema ‘Sharing Heritage - Sharing Values’. De Youth Summit is van 19-21 juni. Half maart verschijnt een Call for Proposals: een oproep aan jonge erfgoedprofessionals om een project of onderwerp aan te dragen voor de Youth Summit. Haak aan en doe mee en dien jouw project in! Meer informatie >
 
 
 
 
 
Studiemiddagen rondom het proefschrift 'Gemeint en gemeenschap'
 
Rondom het proefschrift 'Gemeint en gemeenschap' van Lia Zalinge-Spooren vinden er op 16 maart in Museum Klok & Peel en op 13 april in het BHIC studiemiddagen plaats. Meer informatie >
 
 
©2021 Erfgoed Brabant  |  Colofon
Uitschrijven  |  Aanmelden
 
   
©2021 Erfgoed Brabant