Nieuwsbrief Erfgoed Brabant - mei 2022

 
Nieuwsbrief Erfgoed Brabant - mei 2022
 
     
 
 
 
Genomineerden Zachte G-prijs 2022 bekend!
 
De jury van de Zachte G-prijs is voor het eerste beraad bij elkaar gekomen en heeft uit de lijst van maar liefst 51 aanmeldingen, 7 genomineerden uitgekozen. Nieuwsgierig naar wie dat zijn? Bekijk de genomineerden op de website van Erfgoed Brabant. Meer informatie >
 
 
 
 
Uitreiking Zachte G-prijs 2022 op 23 juni
 
De feestelijke uitreiking van de Zachte G-prijs zal op 23 juni in de LocHal in Tilburg plaatsvinden. Gedeputeerde Stijn Smeulders van Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed reikt de prijs uit, tijdens het Café de Zachte G. Je bent van harte uitgenodigd daarbij te zijn! Meer over het programma van de avond kun je vinden op de website. Meer informatie >
 
 
 
 
Cursus regionale geschiedenis 2: aan het werk
 
Schrijf je nu in voor deel 2 van de cursus regionale geschiedenis! In de cursus leer je wat het doen van regionaal historisch onderzoek inhoudt, en ga je aan de slag met het schrijven van een populair wetenschappelijk artikel. De cursus combineert online uitleg met live inloopmiddagen. Het overkoepelende thema is dit jaar de Tweede Wereldoorlog. Meer informatie >
 
 
 
 
Brood in Brabant
 
Masterstudent Anne-Ruth Vos deed bij Erfgoed Brabant onderzoek naar het bakken van brood in Brabant tussen 1890 en 1950. In Brabant is er eeuwenlang op dezelfde manier brood gebakken, maar zeker in de afgelopen honderd jaar is er veel veranderd... Meer informatie >
 
 
 
 
UBO's inschrijven in het UBO-register
 
UBO staat voor 'Ultimate Beneficial Ownership'. Het heeft betrekking op mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van een organisatie, of hierover zeggenschap hebben. Sinds 27 maart 2022 zijn organisaties verplicht hun UBO's te hebben ingeschreven in het UBO-register. Meer informatie >
 
 
 
 
Bouwritueel: de transitie van de kapel op Landpark Assisië
 
Social designer Imke van Dillen begeleidde in 2017 de transformatie van de Franciscus-kapel op Landpark Assisië. Alle bewoners en medewerkers werden uitgenodigd deel te nemen aan dit zogenaamde bouwritueel. Gedurende 40 dagen vol gesprekken, muziek en poëzie werd afscheid genomen van het verleden van de kapel en werd gesproken over de toekomst. Meer informatie >
 
 
 
 
Erfgoedvrijwilliger: geef vroeger een toekomst
 
Erfgoedvrijwilliger.nl is dé plek voor vrijwilligers(organisaties) in de erfgoedsector. Ben je op zoek naar een vrijwilligersklus in de buurt, of kan jouw organisatie wel wat helpende handjes gebruiken? Kijk dan op Erfgoedvrijwilliger.nl! Meer informatie >
 
 
 
 
Kende gullie al... Antoon Driessen
 
In de rubriek 'Kende gullie al...' van Brabanders en hun Taal wordt steeds iemand voorgesteld met een passie voor het Brabants. Deze keer: Antoon Driessen. Benieuwd naar zijn favoriete Brabantse zin, en het gedicht dat hij erover schreef? Meer informatie >
 
 
 
 
Lezing Yoin van Spijk
 
De Brabantse dialecten hebben een lange geschiedenis. Net als het Nederlands, het Engels, het Fries en het Duits gaan ze terug op het Germaans. Tijdens de bijeenkomst van Brabanders en hun Taal op dinsdag 28 juni neemt Yoïn van Spijk de deelnemers mee op een reis door de taalgeschiedenis. Meer informatie >
 
 
 
 
Je collectie in perspectief
 
Taal heeft een grote invloed op de beleving van een collectie. Een object is vatbaar voor interpretatie, maar de beschrijving van de registrator stuurt de bezoeker van een collectie in een bepaalde richting. Als registrator draag je dus bij aan de beeldvorming van erfgoedgebruikers en kun je bepaalde woorden, concepten en discoursen in stand houden of juist ter discussie stellen. Meer informatie >
 
 
 
 
Uitkomsten behoefteonderzoek cultuuronderwijs VO
 
In 2021 startte de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3), met nu meer aandacht voor het voortgezet onderwijs. Om te achterhalen welke wensen er zijn en waar de VO-scholen ondersteuning nodig hebben bij hun cultuuronderwijs, gaven Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant opdracht tot een behoefteonderzoek. Meer informatie >
 
 
 
 
BrabantinBeelden biedt erfgoedorganisaties oplossing voor oude films
 
Oud filmmateriaal van het Brabantse dagelijks leven. Veel erfgoedorganisaties hebben dit in hun collectie, maar weten niet hoe zij audiovisueel materiaal digitaal moeten ontsluiten, laat staan hoe ze dit duurzaam moeten bewaren. Gelukkig kan iedereen hiervoor nu terecht bij BrabantinBeelden, een initiatief van het BHIC. Meer informatie >
 
 
 
 
Stage Cultuur Inclusief
 
De Rijkscultuurfondsen hebben besloten een impuls te geven aan de instroom van divers talent. Dit gebeurt via de regeling Stage Cultuur Inclusief waarmee organisaties een bijdrage kunnen aanvragen. Het begrip 'diversiteit' omvat hier culturele diversiteit, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status en opleidingsniveau. Meer informatie >
 
 
 
 
Programma Nationale Archeologiedagen 2022
 
Nog maar drie weken, en dan gaan de Nationale Archeologiedagen 2022 van start! Op 17, 18 en 19 juni kun je in heel Nederland op allerlei locaties terecht voor rondleidingen en activiteiten. Het voorlopige programma met de eerste 90 activiteiten staat online, en groeit nog met de dag. Meer informatie >
 
 
 
 
Onderzoek VVLL naar bedelfeesten
 
Het VVLL is een onderzoek gestart naar bedelfeesten. Eeuwenlang waren bedelfeesten belangrijke gebeurtenissen. Arme mensen mochten bedelen om voedsel en brandstof voor de winter in te zamelen. Dit onderzoek brengt in kaart wat de gebruiken zijn van bedelfeesten, hoe ze zich hebben ontwikkeld, hoeveel er zijn geweest en hoeveel er nog bestaan. Meer informatie >
 
 
©2022 Erfgoed Brabant  |  Colofon
Uitschrijven  |  Aanmelden