Regeling mediakunst- en erfgoededucatie

- 25 januari 2018

Nieuwe subsidieregeling

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt vanaf 6 maart 2018 een nieuwe subsidieregeling open voor o.a. erfgoededucatie. Culturele instellingen kunnen in 2018 en 2019 voor erfgoededucatie aanspraak maken op in totaal 1,5 miljoen euro. Voor mediakunst is eenzelfde bedrag beschikbaar. 

Het gaat om een matchingsregeling die projecten wil ondersteunen die als landelijk voorbeeld kunnen dienen voor erfgoededucatie of media-educatie in het basisonderwijs. Er zijn twee subsidiepotten, een voor erfgoededucatie en een voor mediakunsteducatie. Er hoeft dus geen combinatie van de twee onderwerpen gemaakt te worden. Het is een stimuleringsregeling voor deze twee verschillende onderwerpen.

Er kan een aanvraag worden gedaan voor projecten die een samenwerking zijn tussen meerdere culturele instellingen en één of meerdere basisscholen.

De belangrijkste informatie over de regeling staat in deze folder.

Lees meer over de regeling op de website van het Fonds

Vragen of ideeën?

Wilt u meer weten over de regeling? Hebt u een goed idee maar weet u niet hoe te beginnen? Of bent u van plan een aanvraag te doen? Neem contact met ons op.

Wij kunnen u adviseren en willen kijken hoe we initiatieven kunnen samenpakken om te komen tot een zo sterk mogelijke aanvraag. 

Neem contact op met Ninke van der Heijden of Tera Uijtdewilligen

ninkevanderheijden@erfgoedbrabant.nl
06-52 77 24 71

©2018 Erfgoed Brabant