Zomercollege: Refugiekloosters


   25 juli 2018 19:00 - 25 juli 2018 21:30

Brabants Heem en Erfgoed Brabant Academie organiseren deze zomer vier colleges over erfgoed in Brabant. De tweede gaat over Refugiekloosters en sluit aan bij, 'Religieus Brabant', een van de vier verhaallijnen van de provincie Noord-Brabant.

Léon van Liebergen, oud-directeur van het Museum voor Religieuze kunst, besteedt in deze lezing aandacht aan het kloosterleven en de unieke monastieke geschiedenis van Noordoost-Brabant. Na de val van Den Bosch in 1629 en het sluiten van de Vrede van Munster in 1648 werd het huidige noordoost Noord Brabant van eminent belang als toevluchtsoord voor verdreven katholieke geestelijkheid. Van oudsher lagen hier kleine soevereine heerlijkheden die na de Vrede van Munster hun zelfstandigheid behielden. Zij werden geregeerd, veelal vanuit Duitsland, door machtige heren, niet zelden keurvorsten. Geheel conform de bepalingen van de eerder gesloten Vrede van Augsburg waar bepaald was dat het geloof van de heer het geloof van zijn onderdanen zou zijn, behielden deze vrije heerlijkheden hun katholiek karakter. Hierdoor konden het Graafschap Megen, het Land van Ravenstein, de Baronie van Boxmeer, het ambt Oeffelt en de Commanderie van Gemert uitgroeien tot ware Contra-Reformatorische bolwerken waar zich verdreven katholieke geestelijkheid kon huisvesten. In de loop van de zeventiende en aan het begin van de achttiende eeuw vestigden zich hier talrijke kloosterorden en bouwden er hun kloosters. Daarnaast bestonden in deze regio nog een drietal middeleeuwse kloosterstichtingen. Aan deze voor Nederland unieke monastieke geschiedenis en de rijke culturele erfenis daaraan verbonden zal aandacht besteed worden.

Aanvang: 19.00 - 21.30 uur
Locatie:  Emmausklooster, Velp

Kosten: €15 per college inclusief rondleiding door het klooster (leden van heemkundekringen krijgen gratis toegang).
Aanmelden voor 23.07.2018 via info@erfgoedbrabant.nl. Vermeldt de naam van het college, uw naam, postadres en eventueel uw instelling (bijvoorbeeld heemkundekring). 

Lees hier meer over de overige zomercolleges.  

©2018 Erfgoed Brabant