Brabant Cloud

De digitale infrastructuur die erfgoeddata opslaat, samenbrengt en ontsluit.

De Brabant Cloud is een duurzame digitale infrastructuur, die op een semantische manier zorgt voor het vastleggen, bewaren én delen van alle erfgoedinformatie van de provincie Noord-Brabant. Denk daarbij aan collecties, monumenten, personen, organisaties, verhalen, plaatsen en historische gebeurtenissen. De Brabant Cloud ontsluit alle erfgoedinformatie die nu nog vaak zit opgesloten in versnipperde, lokale database-systemen van de verschillende heemkundekringen, musea, archieven en bibliotheken die Brabant rijk is.

De Brabant Cloud is er speciaal voor gemaakt om de barrières tussen deze silo's van informatie te doorbreken en een begin te maken met het op een betekenisvolle manier vastleggen van de verbanden tussen al deze vormen van erfgoedinformatie.

Dit gebeurt op een open manier. De Brabant Cloud is gebouwd met open source software en gebaseerd op open standaarden. Digitale erfgoedinformatie in de cloud kan als Linked Open Data beschikbaar worden gesteld. Hierbij geldt het principe 'baas over eigen data'. Als erfgoedinstelling bepaal je zelf hoe en met wie je je data deelt. 

Voor wie is de Brabant Cloud bedoeld?
Voor alle Brabantse erfgoedinstellingen die hun (erfgoed)collectie via het internet voor een breed publiek toegankelijk willen maken. Voor de meer dan 300 kleine en middelgrote erfgoedinstellingen in Noord-Brabant wordt het op deze manier haalbaar de eigen collectie via het internet beschikbaar te stellen. Hiervoor maken we gebruik van het collectieregistratiesysteem Memorix Maior.

Voor de grotere instellingen biedt de Brabant Cloud daarnaast het voordeel van een ‘alles-in-één’-service: duurzame opslag, automatische beschikbaarstelling voor collectieve platforms (zoals Thuis in BrabantDiMCoN en, indien gewenst, Europeana) én uitgebreide mogelijkheden om de eigen collectie te delen met derden via de Brabant Cloud API.

Hoe verhoudt de Brabant Cloud zich tot Thuis in Brabant?
Thuis in Brabant is één van die toepassingen waar instellingen heel makkelijk aan mee kunnen doen, als ze deelnemen aan de Brabant Cloud. Het voordeel hiervan is dat de kennis van de eigen collectie zodoende deel wordt van het grotere geheel: het verhaal van Brabant aan de hand van de digitale collectie Brabant. In deze context bereiken erfgoedinstellingen weer een ander publiek dan alleen met de eigen website het geval is, en worden alle kleine verhalen samen tot nieuwe, grotere verhalen.

De Brabant Cloud is de onderliggende digitale infrastructuur die een digitale presentatie van collecties, zoals via Thuis in Brabant, zonder dubbel werk voor de instellingen zelf mogelijk maakt.

Wie maakt er gebruik van de Brabant Cloud?
Op dit moment zijn er al verschillende erfgoedinstellingen die gebruik maken van de Brabant Cloud: voor het presenteren van de collectie op de eigen website, voor aansluiting op erfgoedportals zoals Thuis in Brabant en Europeana, of voor het online opslaan en delen van hun objecten en documenten.

De volgende instellingen/websites maken al gebruik van de Brabant Cloud:

Op de Brabant Cloud website kunt u meer informatie vinden en kunt u zich aanmelden voor de Brabant Cloud nieuwsbrief.

©2017 Erfgoed Brabant