Nieuws

Erfrecht, Nederlandse geschiedenis en Kelten bij HOVO Brabant

dinsdag, 17 augustus 2010

In het kader van "een leven lang leren…" biedt HOVO Brabant Seniorenacademie dit najaar weer cursussen met uiteenlopende onderwerpen aan. Vijftig plussers die graag hun hersencellen actief willen houden kunnen zich inschrijven voor een van de volgende cursussen:

Kelten
Ooit moet heel Europa Keltisch gebied geweest zijn, nu is het Keltisch als taal teruggedrongen tot de uiterste hoeken van West-Europa. Wat zijn de sporen die de Kelten hebben achtergelaten? Drs. Jan Franken doceert dit najaar voor de allerlaatste keer over deze dominante cultuur aan het eind van de prehistorie in de cursus ‘Op zoek naar de Kelten’.
Deze cursus bestaat uit 8 colleges en wordt gegeven op vrijdagochtend 10.20 – 12.05 uur in Avans in ’s-Hertogenbosch.

Erfrecht
Prof. mr. Trix van Erp-Jacobs en prof. mr. Ton Gehlen verhalen in de rechtshistorische cursus ‘Erfrecht door de eeuwen heen’ over de regels van het erfrecht en de processen over nalatenschappen van de afgelopen eeuwen. Pas sinds de 19e eeuw is erfrecht een nationale aangelegenheid, daarvoor was het een gewestelijke of zelfs regionale aangelegenheid. In deze cursus zullen in het bijzonder Brabantse en Limburgse territoria uit de 17e en 18e eeuw worden besproken. Ook wordt er zelf archiefonderzoek naar een proces over nalatenschap gedaan door de cursisten, waarbij in de colleges gedoceerde stof in de praktijk naar voren komt.
Deze cursus bestaat uit 7 colleges en wordt gegeven op maandagochtend 10.45 – 12.30 uur op de universiteit van Tilburg, met een eenmalig werkcollege in ’s-Hertogenbosch.

Nederlandse geschiedenis
In levendige verhalen met veel aandacht voor oorspronkelijke Romeinse en Frankische bronnen wordt in het eerste deel van de nieuwe leergang ‘Nederlandse Geschiedenis’ een beeld geschetst van de veranderingen die plaatsvonden tussen de komst van de Romeinse veldheer Nero Claudius Drusus in ca. 12 v. Chr. tot aan de verdeling van het Frankische Rijk na de dood van Karel de Grote. Drs. Feico Houweling zal in het volgende deel van de leergang vervolgen met de opkomst van de middeleeuwse graafschappen en steden en de opstand en vorming van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. In het laatste deel kijkt hij naar de vorming van de Nederlandse samenleving in de 19e en 20e eeuw.
Deze cursus bestaat uit 10 colleges en wordt gegeven op woensdagmiddag 14.45 – 16.30 uur op de universiteit van Tilburg.

Inschrijven voor de cursussen in het najaar is mogelijk tot 6 september 2010.

Voor meer informatie over de cursussen en wijze van inschrijven kunt u bellen met 013 – 4668119 of mailen naar: info@remove-this.hovobrabant.nl.

Alle informatie is tevens beschikbaar via de website: www.hovobrabant.nl

HOVO
HOVO Brabant Seniorenacademie is een stichting gelieerd aan de vier instellingen voor hoger onderwijs in Noord-Brabant: de Universiteit van Tilburg, de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool. HOVO Brabant staat voor kwaliteit, deskundigheid en niveau.