Subsidieregelingen Provincie Noord-Brabant

De Provincie Noord-Brabant heeft geen regeling die specifiek op subsidiëring van roerend en immaterieel erfgoed gericht is. Wel kunnen projecten met een erfgoedcomponent mogelijk passen binnen de vernieuwde impulsgeldenregeling, waarvoor vanaf 3 april 2017 aanvragen bij bkkc kunnen worden ingediend.

Zie ook de aan de provincie gelieerde subsidie-/financieringsverstrekkers voor de cultuursector, voor mogelijke ondersteuning van erfgoedprojecten:
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Brabant C Fonds

Voor monumenten zijn er wel enkele mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij de provincie. Klik hier voor een overzicht van subsidieregelingen van de Provincie Noord-Brabant.

 

 

©2017 Erfgoed Brabant