Archeologische studiedag 'Best-Aarle: Een bijzonder cultuurlandschap met eeuwenoude bewoning'


   12 november 2017

Op zondag 12 november 2017 organiseren het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap (NBAG) en Brabants Heem de archeologische studiedag. Het thema van de studiedag is: 'Best-Aarle: Een bijzonder cultuurlandschap met eeuwenoude bewoning'. 

Op de studiedag komen de verschillende archeologische en bouwhistorische onderzoeken aan bod die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd in Best-Aarle,waarbij bijzondere vondsten zijn gedaan die met name tot nieuwe inzichten over de Middeleeuwen en Nieuwe tijd hebben geleid.

Om 9.30 uur start de studiedag met een rondleiding in de oudste boerderij van Nederland, namelijk de Armenhoef in Best. Na de rondleiding wordt de studiedag voortgezet in Café – Zaal ’t Vrijthof in Oirschot. Zeven sprekers hebben inmiddels toegezegd een lezing te verzorgen. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 

  • Lezing 1 door Jan Willem de Kort & Dick Zweers, de Aarlese Hoeve – een boerderij van meer dan zeven eeuwen
  • Lezing 2 door Eckart Heunks, over het landschapsonderzoek in Best-Aarle
  • Lezing 3 door Laura Kooistra, over het vegetatieonderzoek in Best-Aarle
  • Lezing 4 door Adrie Tol/Lucas Meurkens, over het bewoning in Best-Aarle vanaf de late prehistorie tot en met de Romeinse tijd
  • Lezing 5 door Johan Verspay, over de bewoning in Best-Aarle vanaf de vroege middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd, inclusief historische geografisch onderzoek

 Een maand vóór de studiedag wordt het definitieve programma bekend gemaakt.

 

 

 


©2017 Erfgoed Brabant