Debatcafé Erfgoed & Erfgenamen


   3 oktober 2017 16:30 - 3 oktober 2017 19:00

De economie draait weer op volle toeren. Er is een gillende behoefte aan woningen en er worden zelfs weer nieuwe kantoren gebouwd. Is er nog wel plek voor herbestemming? vraagt Frank Strolenberg, programmaleider herbestemming bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zich af. Tijdens het debatcafé van Werkplaats De Gruyter zijn de lessen uit de crisis onderwerp van gesprek. Strolenberg: “Voor de crisis was een herbestemming van erfgoed ‘nice to have’. Tijdens de crisis heeft de herbestemming van oude panden menige stad door de malaise heen getrokken. Maar waar staan we nu? Wat nemen we mee aan lessen uit de crisis of wordt het gewoon weer sloop en nieuwbouw?”

De bijeenkomst over Erfgoed & Erfgenamen is de eerste in een reeks Debatcafés van Werkplaats De Gruyter, het living lab voor maatschappelijke opgaven in Brabant. Het Debatcafé is georganiseerd in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, Erfgoed Brabant en Kloosterhotel de Soete Moeder. Wij nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn!

Naast Frank Strolenberg, houdt directeur Adri Ederveen van de Soete Moeder een betoog over herbestemmen in de praktijk. Was de herbestemming van het klooster in deze tijd mogelijk geweest zonder de steun van de provincie? En welke lessen heeft zij getrokken uit het ombouwen van het klooster tot een hotel met een maatschappelijke missie?

Gespreksleider is Arno van den Hurk, projectmanager herbestemmen grote erfgoedcomplexen bij de provincie Noord-Brabant. Aan de hand van een aantal stellingen leidt hij de afrondende discussie.

Programma

  • 16.30 – 17.00 uur: Inloop
  • 17.00 – 17.05 uur: Welkomstwoord
  • 17.05 – 17.25 uur: Spreker Frank Strolenberg
  • 17.25 – 17.35 uur: Casusspreker Adri Ederveen
  • 17.35 – 18.10 uur: Afrondende discussie
  • 18.10 – 19.00 uur: Borrel met hapjes

Locatie & aanmelding
Kloosterhotel de Soete Moederis gevestigd aan de Nemiusstraat 4 in ’s-Hertogenbosch.De toegang van het Debatcafé is gratis. In verband met een maximumaantal van 65 personen is aanmelding noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier. Bezoek de website van Werkplaats De Gruyter voor meer informatie.

Debatcafé
De debatcafés van Werkplaats De Gruyter vinden regelmatig plaats op wisselende locaties in Brabant. Tijdens elke bijeenkomst staat een van de zes thema’s van de werkplaats centraal: erfgoed, energie, circonomie, samenleving, mobiliteit, omgeving. De locatie is steeds als casus verbonden aan het thema. Met de debatcafés willen we de betrokkenheid bij de maatschappelijke thema’s van Brabant vergroten en de regiokracht verbinden met de lokale kracht.

 


©2017 Erfgoed Brabant